Emotioneel Lichaamswerk

Info

Begeleiding: 
Lies de Wit

Emotioneel Lichaamswerk is een methode die je helpt om je kracht en levenslust opnieuw naar boven te brengen. Het laat zien dat je leven geen aaneenschakeling is van problemen die opgelost moeten worden, maar een opwindend avontuur dat het waard is om te leven. Zoals de naam al zegt, staan je lichaam en je emoties daarin centraal. Via een uitgekiend programma van technieken en oefeningen word je jezelf bewuster van je lichaam. Je leert je gevoel als signaalfunctie te gebruiken. Door Emotioneel Lichaamswerk ontdek je dat het lichaam een schat aan informatie bevat waar je in het normale leven nauwelijks acht op slaat. Je merkt waar spanningen zitten en wat die te zeggen hebben.

Lies de Wit over Individuele sessies:

"Individueel kan ik dieper ingaan op bepaalde thema's van jou. Individueel is er meer aandacht, rust om te doorvoelen wat er speelt en tijd om subtieler te werken. Leven in je hoofd (denken) is anders dan leven in je lijf (voelen)."