Achtergrond

Stichting Wajid Osho Meditatie Centrum bestaat sinds 20-12-1983.

Doelstelling van de stichting is:

"[....] het bevorderen van persoonlijke groei en bewustzijnsverdieping, waarbij gebruik gemaakt wordt van diverse stromingen in de humanistische psychologie en wegen tot zelfkennis en zelfontplooiing gebaseerd op de meditatietechnieken zoals ondermeer ontwikkeld door de mysticus Osho".

De Indiase mysticus Osho (11-12-1931 / 19-01-1990) is onze inspiratiebron. De naam Wajid betekent vurig verlangen, 'intense yearning for god, for being fulfilled, contented'.

Stichting Wajid kan bestaan dankzij de financieel belangeloze inzet van een wisselend aantal vrijwillige medewerkers die zowel voor als achter de schermen het daartoe benodigde werk verzetten. Vrijwillige medewerkers van het Wajid team zijn zowel bewoners van Wajid als elders wonenden.

ANBI Stichting

Als ideële instelling is de stichting gericht op de instandhouding en bloei van haar meditatiecentrum, en is daarbij financieel, organisatorisch & inhoudelijk onafhankelijk van derden. Stichting Wajid is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat u onder bepaalde voorwaarden donaties kunt aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De aftrek geldt zowel voor gewone als periodieke giften. Voor meer informatie zie www.belastingdienst.nl