Group for the Inner Child - Groep voor het Innerlijke Kind

Info

Begeleiding: 
Adhira de Grip

Afhankelijk van de deelnemers zal de groep in het Nederlands of Engels zijn.

Na intake gesprek is instromen mogelijk.

 

Voor info en aanmelden:

prem1adhira@gmail.com

Facebook

 

Voor Nederlands lees onder de Engelse tekst.

Adhira de Grip and the ‘Essential Psychotherapy Institute’ presents new evening groups in Wajid!

You are welcome to join the evening groups that will take place in Wajid for the first time twice a month:

"Group for the Inner Child" and "Group for building Basic Structure".

Together we will create a safe atmosphere of support for you to be in vulnerability with whatever you bring. You will receive tools and tap to inner guidance. We will connect in a real way and we will learn from each other, creating community and hold, which is important for our healing.

Group for the Inner Child

Each one of us has a child inside, although we are grown ups. We will work with the metaphor of the Inner child, in order to come in touch again with the qualities of our innocence, joy, spontaneity, our vulnerability, openness, strength, passion, courage, our spirit of exploration, confidence and sense of self worth, our dignity. These are the greatest resources that will facilitate our healing.

We will connect with the wounds of the child, that underly repetitive unhelpful patterns in our life today, where we maybe feel stuck, disempowered, helpless to act or change, where we just only play a role and feel lonely inside. These patterns stop us from being who we are or from living a satisfactory life. When we got wounded during our childhood development, we did not get a chance to mature. In this area of our life we repetitively ‘regress’, loosing our awareness. We move towards recognizing and acknowledging these wounds and we bring healing, through various types of corrective experiences, using tools like bodywork, Gestalt, meditation, safe touch, mirroring, sharing and others. We slowly learn how to embrace and bring compassion, so that the gifts and natural qualities of the child can come forth and help us find back our Original Face.

You will be able to have individual sharing and process what comes up for you.

In every meeting we address another aspect of the inner child and we move along our developmental childhood history.

This will be a closed group. We want to create an emotionally safe atmosphere where we can deepen and share.

Start: Feb 1st – bi-weekly until June 13th (skipping Ascension Day-May 9)

For more information and bookings, connect with Adhira: prem1adhira@gmail.com

 

Adhira de Grip en het ‘Essential Psychotherapy Institute’ presenteren nieuwe avondgroepen in Wajid!

Je bent van harte welkom om deel te nemen aan twee avondgroepen die voor het eerst zullen plaatsvinden in Wajid met een frequentie van twee keer per maand:

 'Groep voor het Innerlijke Kind' en de 'Groep voor het opbouwen van Basisstructuur'.

Samen zullen we een veilige sfeer van ondersteuning creëren om je kwetsbaar op te kunnen stellen met alles wat je meebrengt. Je krijgt praktische tools aangereikt en komt in contact met innerlijke guidance. We verbinden ons op een echte manier en leren van elkaar, waardoor we een gevoel van gemeenschap en houvast creëren, wat belangrijk is voor onze heling.

Groep voor het Innerlijke Kind

Ieder van ons heeft een kind in zich, ook al zijn we volwassen. We zullen werken met de metafoor van het innerlijke kind, om weer in contact te komen met onze kwaliteiten van onschuld, vreugde, spontaniteit, kwetsbaarheid, openheid, kracht, passie, moed, onze geest van onderzoek, vertrouwen en gevoel van eigenwaarde, onze waardigheid. Dit zijn de grootste hulpbronnen die onze heling zullen vergemakkelijken.

We zullen contact maken met de wonden van het kind, die ten grondslag liggen aan steeds terugkerende patronen die ons in ons leven in de weg staan, waarin we misschien zijn komen vast te zitten, of ons machteloos voelen, hulpeloos om te handelen of te veranderen, en waarin we uiteindelijk enkel een rol spelen terwijl we ons van binnen misschien eenzaam voelen. Deze patronen staan ons in de weg te zijn wie we echt zijn of een bevredigend leven te leiden. Toen we tijdens onze ontwikkeling in de kindertijd gewond zijn geraakt, hebben we niet de kans gekregen om volwassen te worden.

Op dit gebied van ons leven gaan we herhaaldelijk 'in regressie’ en verliezen we ons bewustzijn. We zullen bewustzijn creëren in de richting van het herkennen en erkennen van deze wonden en we brengen heling door middel van verschillende soorten corrigerende ervaringen, met behulp van middelen zoals lichaamswerk, Gestalt, meditatie, veilige aanraking, spiegelen, delen, en meer. We leren langzaam hoe we onszelf kunnen omarmen en compassie kunnen brengen, zodat de gaven en natuurlijke kwaliteiten van het kind weer naar voren kunnen komen en ons kunnen helpen ons Oorspronkelijke Gezicht terug te vinden.

Ieder zal de gelegenheid krijgen om te delen en te werken met wat er bij hem/haar opkomt.

In elke bijeenkomst behandelen we een ander aspect van het innerlijke kind en we doorlopen zo langzaam de ontwikkelingsgeschiedenis van onze kindertijd.

Deze groep zal een gesloten groep zijn. We willen een emotioneel veilige atmosfeer creëren waarin we samen de diepte kunnen ingaan en delen.

Start: 1 februari – dan twee wekelijks tot 13 juni (waarbij Hemelvaartsdag wordt overgeslagen).

Voor meer informatie en boekingen, neem contact op met Adhira: prem1adhira@gmail.com