Inner Polarity - Star Sapphire male-female Energywork | 3 days

Info

Begeleiding: 
Amar Leela
Datum: 
vr 13/09 10:00

zo 15/09 18:00

 

For information & registration contact:

yogeshbamboo@gmail.com
+31 638870606

 

For more information about the Star Sapphire work visit:

Website: 

https://www.starsapphire.eu
Facebook: 

https://www.facebook.com/starsapphirenergywork/
Instagram:

@starsapphire.energywork

Voor Nederlandse tekst scroll naar beneden. Groep zal in het Engels zijn.

"Each of us is born from the meeting of two poles—both at a biological level in the union between chromosomes of the father and mother, and at an energetic level through the interaction between our masculine side and our feminine side.

The whole existence expresses itself through polarities: day and night, life and death, and infinite others; their spontaneous alternation creates equilibrium and continuous regeneration.

Inside ourselves we have unfortunately lost this complementary rhythm between masculine and feminine components. Often the mind identifies itself with one side to the detriment of the other, causing in this way a series of issues that lead to stress and tension in every vital sphere."

During these days, using the methods of Star Sapphire male-female Energywork, awareness exercises, guided meditations, we will have a way to discover something more about our interior relationship, and to expand the space of presence which naturally nourishes well-being.

WHAT IS STAR SAPPHIRE MALE-FEMALE ENERGYWORK?

  • It is an accurate vision of your own male and female sides.
  • It is a noticing that one of them is dominant, that is, it has more strength than the other one and more capacity to choose how life goes.
  • It is an understanding of the conditions under which the second side accidentally became weaker.
  • It is a clarification of how a balanced quality and mutual respect can be restored between the two parts of you.

While these are the outcome of Star Sapphire Energywork, they are actually a byproduct of something else, which can be called "presence." Another name for presence is "awareness" or "essence" - there are many names for a subtle quality which emanates from the spiritual core of a human being. Both parts of you have the same "presence" but they express it in opposite ways. As our mind does not like contradiction, opposition is sometimes treated as something to be discarded, rather than something to be integrated. Through meditation we learn to accept the natural opposition of our two parts. We learn to appreciate that they have opposite interests. We learn to trust the rhythm in which they come forward, one after the other. It is exactly like breathing—inhaling and exhaling.

AMAR LEELA

She was one of the founders and conductors of the Osho Ki6 Meditation Center in Venice Lido for ten years. Now she is involved in the expansion of the meditation centre "Centro del Cerchio" in Ravenna. She leads groups and training in Osho Neo Reiki, Empathic Communication and Star Sapphire male-female Energywork. She shares qualities of trust and self-acceptance, conveying to people relaxation in the present, and an ability to flow.

Nederlands

Ieder van ons is geboren uit de ontmoeting van twee tegenpolen – beide op een biologisch niveau in de vereniging tussen chromosomen van vader en moeder, en op energetisch niveau door de interactie tussen onze mannelijke en vrouwelijke kant.

Het hele bestaan drukt zich uit door polariteiten: dag en nacht, leven en dood, en oneindig veel anderen; hun spontane afwisseling creëert continu een evenwicht, en regeneratie.

Helaas zijn we dit complementaire ritme tussen de mannelijke en vrouwelijke componenten in onszelf kwijtgeraakt. Vaak identificeert de geest zich aan de ene kant, ten koste van de andere, waardoor een reeks problemen zich openbaren, en snel tot stress en spanning leidt.

In deze workshop, d.m.v. elementen van de Star Sapphire-methode, dans en speelsheid, bewustwordingsoefeningen en geleide meditatie, ga je meer ontdekken over je interne relatie, en vergroten we de kwaliteit en ruimte van aanwezigheid, die vanzelf onze gezondheid voedt".

WAT IS STAR SAPPHIRE man-vrouw ENERGIEWERK? 

  • Het is een heldere visie ontwikkelen van je eigen mannelijke en vrouwelijke kant.
  •  Het is het opmerken dat een van hen dominant is, dat wil zeggen, het heeft meer macht dan de andere, en meer vermogen om te kiezen hoe het leven verloopt.
  • Het is een begrip vormen van de omstandigheden waaronder de tweede partij per ongeluk zwakker werd.
  • Het is een duidelijkheid vormen over hoe een evenwichtige kwaliteit en wederzijds respect tussen beide kanten kan worden hersteld.

Hoewel dit het resultaat is van Star Sapphire Energiewerk, zijn ze eigenlijk een bijproduct van iets anders, wat 'aanwezigheid' (presence) kan worden genoemd.

Een andere naam voor aanwezigheid is "bewustzijn" of "essentie".

Er zijn veel namen voor een subtiele kwaliteit die voortkomt uit de spirituele kern van een mens. Beide delen van jou hebben dezelfde "aanwezigheid", maar ze drukken het op tegengestelde manieren uit.

Ons hoofd houdt niet van tegenstellingen, waardoor oppositie soms behandeld wordt als iets dat moet worden afgewezen, in plaats van iets wat moet worden geïntegreerd.

Door meditatie leren we de natuurlijke tegenstelling van onze twee kanten te accepteren.

We leren inzien dat ze tegengestelde belangen hebben. We leren vertrouwen op het ritme waarin ze naar buiten komen, de een na de ander.

Het is precies zoals ademen: inademen en uitademen.

AMAR LEELA

Ze was tien jaar lang een van de oprichters en directeurs van het Osho Ki6 Meditatiecentrum in het Lido van Venetië. Nu is ze betrokken bij de uitbreiding van het meditatiecentrum "Centro del Cerchio" in Ravenna. Ze leidt groepen en trainingen in Osho Neo Reiki, Empathische Communicatie en Star Sapphire man-vrouw Energywork. Ze deelt kwaliteiten van vertrouwen en zelfacceptatie, waardoor mensen kunnen ontspannen in het heden, en het vermogen krijgen om mee te stromen met het leven.