Voelen in je Lichaam - Emotioneel Lichaamswerk

Info

Begeleiding: 
Nel Duin

Info:

06 20931417

info@nelduin.nl

Website Nel Duin

In deze doorlopende groep ga je in 2,5 maand 7x één avond in de week met een vaste groep mensen en 2 individuele sessies van 1 uur en 1,5 uur een onderzoek doen naar alles wat in je lichaam opgeslagen zit. Je gaat voelen waar het ruim, afgesloten, koud, gespannen of soepel is. Steeds gaat de aandacht van je denken naar je lichaam. Met elke cursusavond een ander thema werken we het hele lichaam af. 

Graag eerst contact met Nel Duin, info@nelduin.nlwww.nelduin.nl of 020 6258609 / 06 20931417.