Osho Nadabrahma meditatie | ook via Zoom

Info

Begeleiding: 
Wajid team
Kosten: 

info@wajid.nl | 070 3460023

Voor de Zoomlink klik hier.

Passcode: 5Dec85

 

met muziek van Deuter

De Nadabrahma meditatie duurt een uur en bestaat uit vier fasen. Je hoort vanzelf aan de muziek wanneer de ene fase in de andere overgaat.

Nadabrahma is een oude Tibetaanse techniek die oorspronkelijk in de vroege ochtenduren beoefend werd. Ze kan echter op elk uur van de dag gedaan worden, alleen of met anderen, maar doe ze met een lege maag en doe na afloop tenminste 15 minuten niets.

De zaal is een kwartier voor aanvang open.

Hieronder een beschrijving van de meditatie. Bij elke meditatie is een begeleider aanwezig die de structuur mondeling uitlegt.

Eerste fase: 30 minuten

Zit in een ontspannen houding met gesloten ogen en je lippen licht opeen.

Begin te zoemen, net zo luid dat anderen je kunnen horen en laat een vibratie door je hele lichaam gaan. Je kunt je een voorstelling maken van een holle buis of een leeg vat, alleen gevuld met de trillingen van het zoemen. Er komt een moment waarop het zoemen uit zichzelf doorgaat en jij alleen nog luistert.

Je hoeft niet op een speciale manier te ademen en als je wilt kun je van toonhoogte wisselen of je lichaam zachtjes en langzaam laten bewegen.

Tweede fase: 15 minuten

De tweede fase bestaat uit twee gedeelten van elk zeven-en-een-halve minuut:

Tijdens het eerste gedeelte breng je je handen naar voren met de palmen naar boven gericht en beweeg je ze in een naar buiten draaiende cirkelvormige beweging. De handen beginnen bij de navel en gaan dan langzaam naar voren en dan uiteen om twee grote tegenovergestelde cirkels te maken, de linkerhand naar links, de rechterhand naar rechts. De beweging moet zo langzaam zijn dat het soms lijkt of er helemaal geen beweging is. Voel dat je energie naar buiten gaat, naar het universum.

Draai na zeven-en-een-halve minuut je handen om, de handpalmen nu omlaag en begin ze dan in tegengestelde richting te bewegen.

De handen komen nu naar de navel toe en bewegen zich uit elkaar naar de zijkanten van je lichaam.

Voel dat je de energie naar binnen haalt.

Net als in de eerste fase mag de rest van het lichaam desnoods zacht en langzaam bewegen.

Derde fase: 15 minuten

Ga zitten of liggen. Blijf volkomen stil.