Privacybeleid

Privacyverklaring van de Stichting Wajid Osho Meditatie Centrum | 23 mei 2018

Wajid vindt de bescherming van je gegevens belangrijk. We behandelen de gegevens met zorgvuldigheid en respect.

Opslag persoonsgegevens

Nieuwsbrief

In ons beheer zijn emailadressen van personen die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief. Bij het aanmelden wordt altijd een bevestigingslink gestuurd. De emailadressen worden alleen gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief en nooit aan anderen verstrekt. Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen dan is onderaan elke nieuwsbrief de mogelijkheid je uit te schrijven.

Leden Blissco Dance Celebration

Wajid heeft voor de Blissco Dance Celebration een gemeentelijke vergunning in het kader van de Drank- en Horecawet ex artikel 3. Dat brengt met zich mee dat we verplicht zijn alleen bezoekers toe te laten die 'lid' zijn. De aanmelding geschiedt via de website of doormiddel van het invullen van een formulier voorzien van handtekening. De verplichte verzamelde gegevens zijn naam, adres, geboortedatum en eventueel email (voor het éénmalig versturen van een bevestigingslink). De gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij dat nodig is voor het behoud van de vergunning. De gegevens worden verwijderd zodra zij niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld of tot dat je aangeeft geen lid meer te willen zijn.

Toegang gegevens

Alleen de websitedesigner en -beheerder hebben toegang tot persoonsgegevens.

Verwijderen van je gegevens

Je kunt te allen tijde een e-mail sturen naar info@wajid.nl met het verzoek je gegevens of een deel daarvan uit ons bestand te laten verwijderen.

Cookie beleid

Onze website maakt alleen gebruik van functionele cookies. De website heeft als enig doel informatie te verstrekken over de stichting, Osho, meditaties en het programma aanbod.

Klacht

Als u een klacht heeft over ons privacybeleid, kunt u een mail sturen naar info@wajid.nl. Informatie over de AVG is te vinden bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl