Hara Stop!

Een geleide meditatie van Maneesha James.

Keeping you cool in the fast lane.

De Hara Stop! Meditatie is een speelse en vrolijke meditatie die je helpt om je hara-centrum te ontdekken, je leert hoe daar te blijven en hoe van daaruit te handelen en te dansen. Het is een guided meditation; de stem van Maneesha begeleidt je door de diverse stadia van de meditatie.

Deze meditatie bestaat uit 5 fasen: 

  • In de 1e fase doe je een begeleide oefening om in je hara te komen.
  • In de 2e fase wordt dat versterkt met een hara adem-haling.
  • In de 3e fase doe je begeleide oefeningen die je steeds dieper in je hara brengen.
  • De 4e fase bestaat uit dansen vanuit je hara, waarbij de muziek zo nu en dan plotseling stopt, waardoor je kunt checken of je nog vanuit de hara beweegt. 
  • De laatste fase: liggen of zitten in stilte.

"Hara Stop! Meditation: keeping your cool in the fast lane. The hara is the seat of consciousness, and is located a couple of centimetres below the navel, inside. Hara-awareness functions like the ballast in a ship: in spite of all the "storms," the ups and downs of your internal and external worlds, when you are in contact with your hara you are in touch with the unchanging source of strength inside." Tekst van Maneesha James.