Hart Chakra meditatie

Info

Begeleiding: 
Wajid Team
Kosten: 

info@wajid.nl | 0703460023

van Karunesh 

Deze meditatie is bijzonder geschikt om het hartchakra te reinigen. Deze meditatie is voortgekomen uit de eeuwenoude Soefitraditie en stelt ons in staat ons leven meer vanuit het hart te beleven. Vanuit het hartchakra staat men in contact met de andere chakra's, zodat het belangrijk is het hart open te houden om alle energie vrij door het lichaam te kunnen laten stromen.

Onderstaande beschrijving van deze meditatie komt waarschijnlijk nogal ingewikkeld over. Geen nood, via de mondelinge uitleg en de demonstratie voorafgaand aan de meditatie pik je het zo op. 

Inleiding

Het ritme van gevoelige muziek helpt ons lichaam om op een ontspannen manier een ademhalingsoefening uit te voeren van drie fasen die elk 7 minuten duren. De bewegingen gaan in alle richtingen van noord, zuid, oost en west en verbinden onze individuele energie vloeiend tot een gesloten cirkel. Het is de eenwording van de vier elementen aarde, water, vuur en lucht die een harmonieus gevoel van saamhorigheid creëren voor lichaam en ziel.

 • We staan in een ontspannen houding, met de ogen geopend.
 • Leg beide handen op het hartchakra (op de borst ter hoogte van het hart). Voel het ritme van je hartslag, en adem ontspannen in en uit. Nieuwe energie komt naar binnen, oude verbruikte energie wordt naar bui-ten geduwd. De cyclus van geven en nemen begint.

 Eerste fase: 'Noord' - 7 minuten

 • Luister, vóór de muziek begint, aandachtig naar de vier voorbeelden die je leren hoe je moet ademhalen. Het klinkt ongeveer als tjjffff-tjjffff-tjjffff-tjjffff. Wanneer de eigenlijke melodie begint, boots dan deze ademtechniek na.
 • Adem sterk uit en strek tegelijk de rechterarm en het rechterbeen voorwaarts, en breng ze dan terug naar de beginpositie. De handpalm moet naar buiten gericht zijn, als symbool dat je oude, verbruikte energie uit je lichaam wegduwt.
 • Maak je bewegingen op het ritme van de muziek. Blijf op dezelfde plaats, alsof je geworteld bent in de grond. Schuif niet naar voren, maar kom terug naar je beginpositie.
 • Wanneer je terug inademt, breng je arm en je been terug naar de beginhouding. Je beide handen komen terug op het hartchakra te liggen. Blijf rechtop en ontspannen staan.
 • Bij de volgende uitademhaling maak je dezelfde be-weging, maar dan met je linkerarm en -been.
 • Het ritme van de muziek bepaalt de snelheid waarmee je in- en uitademt. Op het einde van elke fase, gaat de muziek iets sneller.
 • Elke fase eindigt met een slag op de gong.

Tweede fase: 'Oost West' - 7 minuten

 • Luister opnieuw naar de vier ademvoorbeelden. Deze fase is gelijkaardig met de eerste, maar dit keer strekken we onze armen zijwaarts.
 • We beginnen altijd met de rechterarm en het rechterbeen (Oost).
 • Bij het inademen brengen we onze handen terug naar het hartchakra en onze voeten komen terug in de uitgangspositie.
 • Daarna doen we hetzelfde met linkerarm en -been (West).
 • Blijf in dezelfde basishouding en draai enkel het bovenlichaam oost- of westwaarts.
 • Vergeet niet bij het uitademen de handpalm naar buiten te richten, als symbool van het wegduwen van oude energie.

Derde fase: 'Zuid' - 7 minuten

 • Fase 3 is in principe dezelfde als de 2 vorige, alleen gaat bij het uitademen je bovenlichaam, je gezicht, rechterarm en rechterbeen zover mogelijk achterwaarts, terwijl je linkerbeen naar voren gericht blijft staan.
 • Terwijl je inademt, keer je terug naar de beginpositie.
 • Afwisselend herhaal je dezelfde beweging met de linkerkant, terwijl het rechterbeen naar voren gericht blijft staan.

Vierde fase: 'De cirkel' 7 minuten

 • In deze fase worden de drie vorige oefeningen gecombineerd tot één vloeiende beweging.
 • Hier bereikt deze energetische meditatie haar hoogtepunt.
 • Bij elke uit- en inademing maken we de volgende bewegingen:
  1. voorwaarts rechts en voorwaarts links (noord)
  2. zijwaarts rechts en zijwaarts links (oost & west)
  3. achterwaarts rechts en achterwaarts links (zuid) 

Slotfase: 'Muziek' - 20 minuten

 • Nadat het actieve gedeelte van deze meditatie beëindigd is, kun je totaal ontspannen gaan zitten of liggen en je lichaam tot rust brengen met rustige, harmonische muziek.
 • Daarna kun je wegzinken in het magische geluid van Tibetaanse klankschalen en baden in een eeuwigheid van klank en stilte.