Familieopstellingen Avond

Info

Begeleiding: 
Joëlle Bogaert
Kosten: 

Zelf een opstelling neerzetten € 60. Als representant en/of getuige € 20.

Datum: 
Fri 21/01 19:00 to 22:00
Fri 18/02 19:00 to 22:00

Meer info en aanmelden:

www.vijayayoga.com

vijayayoelle@gmail.com

0648837902 

 

Een familieopstelling kan je helpen om inzicht te krijgen in of een oplossing te vinden voor een thema dat speelt in je leven. Als je een opstelling wilt neerzetten kom je op de avond zelf met een concrete vraag. Bijvoorbeeld: Wat maakt dat ik….? De opsteller zal aan de hand van die vraag kiezen wat er wordt neergezet. In deze 3 uur durende avond kunnen we waarschijnlijk 2 opstellingen neerzetten. Je kan er ook voor kiezen om representant en/of getuige te zijn. Je bent in die rollen ook onderdeel van ‘het helende veld’ en als je mee resoneert met thema’s die je herkent uit jou leven vind er ook in deze posities heling en transformatie plaats.

Meenemen: gemakkelijk zittende kleding en sloffen.

Meer uitleg over familieopstellingen

Een familiesysteem kan je vergelijken met een baby mobiel. Ieder lid van de familie heeft zijn eigen plek en allemaal zijn ze even belangrijk. Als er één plek mist raakt het hele systeem uit balans en dit heeft effect op alle leden van de familie.

Voorbeelden van plekken die missen zijn: Vroeg gestorvenen, invaliden, uitgestotene, vroegere partners, onechtelijke of verzwegen kinderen etc.

Om het systeem weer in balans te krijgen gaan mensen (kinderen) rollen en/of leed op zich nemen die niet van hen zijn.

Door het teruggeven van die rol of dat leed aan diegene bij wie het eigenlijk hoort en door de missende personen hun plek te geven en te eren, kunnen deze mensen (kinderen) eindelijk hun eigen plek innemen in het systeem. Hierdoor kan er heling plaatsvinden.

In een familieopstelling kiezen we representanten voor onze familieleden. Deze representanten laten ons zien hoe de verhoudingen in de familie zijn en ze voelen wat er in de familieleden die ze representeren afspeelt.

Het is een wonder te zien en voelen hoe representanten de persoon worden voor wie ze staan. Volgens Bert Hellinger (de grondlegger van familieopstellingen) komen we in contact met een ‘wetend veld’ of ‘collectief bewustzijn’.

Als je een opstelling van je eigen systeem zou willen neerzetten is het aan te raden eerst onderzoek te doen in je familie naar missende personen en extreme gebeurtenissen.