Mantra Chanting & Yoga Nidra | workshop

Info

Begeleiding: 
Pandit Ashok Pathak
Kosten: 

€ 15

Datum: 
Sun 11/06 13:30 to 15:00

More info and registration:

pathakmusicacademy@gmail.com

 

Website van Ashok Pathak

Facebook

Pandit Ashok Pathak is een beroemde Sitar- & Surbahar speler en componist van zijn generatie. Hij staat bekend om zijn meesterschap op de Indiase sitar en indrukwekkende optredens waarin hij zijn instrument laat zingen. Zijn stijl van spelen is uniek en tegenwoordig zeer zeldzaam. Alhoewel Pandit Ashok Pathak een vertolker is van Indiase Klassieke Muziek, weet hij met verrassende, nieuwe interpretaties te komen, zoals een zorgvuldig en goed doordacht gebruik van harmonieën in zijn muziek.

Pandit Ashok Pathak verzorgt al 25 jaar Nada Yoga (mantra chanting) & Yoga Nidra (yogic sleep) meditatie in Europa. Nada Yoga Nidra is een weg van eenwording door klanken en mantra’s. Het zijn niet alleen maar wat algemene harmonische klanken of raga’s maar het is een complete wetenschap, waarbij specifieke geluidsformaties worden ingezet op onze specifieke lichamelijke en geestelijke constituties. Het wordt ook toegepast op onze verschillende gemoedstoestanden. Nada Yoga Nidra heeft een sterk zuiverende en transformerende invloed op je totale wezen. De harmonische geluidstrillingen wassen de onzuiverheden in je subtielere energielagen die doorwerken naar je fysieke lichaam. Dit geeft een verfrissende energie die in je lichaam vibreert.

Google translation:

Pandit Ashok Pathak is a famous Sitar & Surbahar player and composer of his generation. He is known for his mastery of the Indian sitar and impressive performances in which he makes his instrument sing. His style of play is unique and very rare nowadays. Although Pandit Ashok Pathak is an interpreter of Indian Classical Music, he manages to come up with surprising new interpretations, such as a careful and well-thought-out use of harmonies in his music.

Pandit Ashok Pathak has been teaching Nada Yoga (mantra chanting) & Yoga Nidra (yogic sleep) meditation in Europe for 25 years. Nada Yoga Nidra is a path of unification through sounds and mantras. It is not just some general harmonic sounds or ragas, but it is a complete science, in which specific sound formations are used on our specific physical and mental constitutions. It is also applied to our different states of mind. Nada Yoga Nidra has a strong purifying and transforming influence on your total being. The harmonic sound vibrations wash the impurities in your subtler energy layers that work through to your physical body. This gives a refreshing energy that vibrates in your body.