Emotioneel Lichaamswerk - cursus / 10x

Info

Begeleiding: 
Nel Duin

Info avond 28 maart.

Nel Duin biedt ook individuele sessies aan.

 

Info:

info@nelduin.nl

Website Nel Duin

In de doorlopende cursus ga je gedurende 10 weken, één avond in de week aan de slag. We werken met een vaste groep. Gedurende de week kan je beginnen de opgedane ervaringen in je dagelijkse leven toe te passen.

De cursus biedt je de mogelijkheid basisemoties te verkennen en voert je stapsgewijs door je lichaam waarbij je kunt ontdekken waar je spanningsgebieden liggen. De oefeningen zijn er op gericht meer beweging en ontspanning in deze gebieden te krijgen. Je krijgt een beweeglijker en levendiger lijf, je kunt meer gaan leven vanuit contact met je lichaam in plaats vanuit je hoofd. Je kunt gaan uiten wat je voelt en ook gaan voelen wat je uit. Tenslotte sta je stil bij het rusten in een ontspannen lichaam.

Met de cursus ervaar je wat Emotioneel Lichaamswerk met je doet. Je legt in jezelf een basis van waaruit je je gevoelsleven bewuster in je dagelijks leven kunt betrekken.

Cursusdata: maandagavond 4, 11 en 25 april, 9, 16, 23, 30 mei en 13, 20, 28 juni.