Emotioneel Lichaamswerk - cursus

Info

Begeleiding: 
Nel Duin

Gratis info avond op 16 januari 2023.

 

Nel Duin biedt ook individuele sessies aan.

 

Info:

info@nelduin.nl

Website Nel Duin

De cursus biedt je de mogelijkheid basisemoties te verkennen en voert je stapsgewijs door je lichaam waarbij je kunt ontdekken waar je spanningsgebieden liggen. De oefeningen zijn er op gericht meer beweging en ontspanning in deze gebieden te krijgen. Je krijgt een beweeglijker en levendiger lijf, je kunt meer gaan leven vanuit contact met je lichaam in plaats vanuit je hoofd. Je kunt gaan uiten wat je voelt en ook gaan voelen wat je uit. Tenslotte sta je stil bij het rusten in een ontspannen lichaam.

Met de cursus ervaar je wat Emotioneel Lichaamswerk met je doet. Je legt in jezelf een basis van waaruit je je gevoelsleven bewuster in je dagelijks leven kunt betrekken.